Regulamin rozliczania zużycia wody, ścieków i ciepła.
20.12.2011.

REGULAMIN Rozliczania zużycia

  1. Wody zimnej 
  2. Wody zimnej do podgrzania 
  3. Energii cieplnej do ogrzewania 
  4. Energii cieplnej do podgrzania wody 
  5. Ustalania opłat za wodę 
  6. Montażu wodomierzy

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.