Remont chodnika przy ul. Jagiełły
16.10.2018.
W dniu 15 października 2018 r. odbył się obiór inwestycji realizowanej dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, a dotyczącej remontu chodników i budowy miejsc postojowych przy ulicy Jagiełły. Całkowity koszt inwestycji to kwota 239 850,00 zł, z czego 50% kosztów w wysokości 119 925,00 zł zostało pokryte przez UMiG Prabuty.

Jest to już kolejna wspólna inwestycja, realizowana w oparciu o finansowe wsparcie ze strony prabuckiego magistratu. W 2017 roku w tym samym udziale procentowym został wyremontowany parking i chodniki przy ulicy Kraszewskiego 2 i Legionów 9.

Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza mają głębokie przekonanie, iż współpraca z władzami miasta, także w przyszłych latach w zakresie remontów infrastruktury, będzie również kontynuowana na dotychczasowym poziomie, oczywiście w miarę możliwości finansowych obojga partnerów.

 

ul. Jagiełły w Prabutach ul. Jagiełły w Prabutach ul. Jagiełły w Prabutach ul. Jagiełły w Prabutach ul. Jagiełły w Prabutach