Gospodarka odpadami komunalnymi
01.10.2018.
  1. Zasady segregacji odpadów
  2. Harmonogram wywozu odpadów w Prabutach (do 31 grudnia 2018 roku)
  3. Harmonogram wywozu odpadów w Kisielicach