Docieplenie szczytu strona wschodnia budynek Sportowa 2 w Kisielicach
12.09.2018.
Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Docieplenie szczytu strona wschodnia budynek Sportowa 2 w Kisielicach".

Pliki do pobrania: