Remont dachu w budynku wielorodzinnym Kraszewskiego 7
25.06.2018.
Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Remont dachu w budynku wielorodzinnym Kraszewskiego 7”.

Pliki do pobrania: