Remont klatek schodowych Ogrodowa 14 szt.3, 11 szt.3 w Prabutach
24.01.2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Remont klatek schodowych Ogrodowa 14 szt.3, 11 szt.3 w Prabutach”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:  wykonanie robót ogólnobudowlanych.

Plik do pobrania: