Wykonanie okładzin schodów i podestów w budynku wielorodzinnym na klatce schodowej Kraszewskiego 7
17.01.2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Wykonanie okładzin schodów i podestów z płytek terakota antypoślizgowych w budynku wielorodzinnym na klatce schodowej Kraszewskiego 7.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych. Zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Pliki do pobrania: