Kontakt
29.08.2008.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 

ul. Ogrodowa 16
82-550 Prabuty

NIP 581-000-49-72
REGON 000487692

tel/fax. (55) 2782 358

wew. 21 - sekretariat i dział członkowski
wew. 22 - Prezes
wew. 23 - główna księgowa
wew. 24 - dział techniczny
wew. 25 - czynsze

W razie awarii dzwonić pod nr telefonu 604 610 915

e-mail: kontakt@smprabuty.pl

Konto bankowe: 
Bank Spółdzielczy w Prabutach
nr konta: 84 8319 0003 0000 0316 2000 0010