Start arrow Przetargi arrow Nieruchomości arrow Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Kisielicach przy ul. Sportowa 2/1
Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Kisielicach przy ul. Sportowa 2/1 PDF Drukuj Email
13.08.2019.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Prabutach ogłasza na dzień 23 wrzesień 2019 roku o godzinie 10:00 nieograniczony przetarg licytacyjny ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej odrębną własność położonej w Kisielicach przy ul. Sportowa 2/11 wraz z udziałem 7254/151401 części w działce gruntowej nr 30/13 zapisanej w KW EL1I/00047167/6 oraz udziałem 7254/537842 części w działce gruntowej nr 30/12 zapisanej w KW EL1I/00035462/7 stanowiącej tereny wspólne trzech budynków.

Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku (poddasze), o pow. użytkowej 57,64 m2 , składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przynależnej piwnicy. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ogrodowej 16 w Prabutach.

Cena wywoławcza 82.000,00 zł. Minimalne postąpienie 820,00 zł.

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu mają obowiązek udokumentować komisji przetargowej, iż wnieśli wadium przetargowe w wysokości 1/10 ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 20 września 2019 r. na konto w BS Prabuty nr 84831900030000031620000010 i oświadczyć na piśmie, że:

  1. zapoznali się z niniejszym ogłoszeniem przetargowym i przyjęli jego treść do wiadomości,
  2. zapoznali się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowa 2/11

W przypadku uchylania się przez wygrywającego od wpłaty wylicytowanej kwoty na konto Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Prabutach w ciągu 7 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Prabutach, przetarg zostanie unieważniony, a następnie w okresie późniejszym powtórzony. Wadium wszystkich uczestników przetargu przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Prabutach gdy po otwarciu przetargu żaden z jego uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus jedno postąpienie.

Wadium wygrywającego przetarg zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia prawa odrębnej własności do lokalu. Wadium uczestników przetargu, którzy licytacji nie wygrali zwrócone zostanie w dniu następnym po udokumentowaniu przez BS Prabuty wpływu kwoty wadium na konto Spółdzielni. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego Lokal można oglądać w dni robocze w godź. 10:00 – 12:00 po uprzednim powiadomieniu Spółdzielni.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania. Informacja telefoniczna pod nr 055* 2782358

 
Odwiedzających: 469135