Start arrow Przetargi
Przetargi
Zadaszenia balkonów nad najwyższą kondygnacją bud. przy ul. Jagiełły 18, 20, 22, 24, 26 w Prabutach PDF Drukuj Email
13.01.2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Zadaszenia balkonów nad najwyższą kondygnacją budynków przy ulicy Jagiełły 18, 20, 22, 24, 26 w Prabutach”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych. Zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Czytaj całość
 
Remont klatek schodowych w budynku Daszyńskiego 15 szt. 3 w Kisielicach PDF Drukuj Email
13.01.2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Remont klatek schodowych w budynku Daszyńskiego 15 szt. 3 w Kisielicach”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych. Zakres robót zawarty jest w opisie technicznym i w przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia

Czytaj całość
 
Remont klatek schodowych w budynku Jagiełły 2 szt. 3 w Prabutach PDF Drukuj Email
13.01.2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 tys. euro na: „Remont klatek schodowych w budynku Jagiełły 2 szt. 3 w Prabutach”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych. Zakres robót zawarty jest w opisie technicznym i w przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Czytaj całość
 
Odwiedzających: 515530